RSU Absolventu asociācijas desmitgades svinības


LU Absolventu diena 2019


Kluba biedru kopsapulce


Atklātā lekcija "Iedomātās un īstās slimības"


LU studentu un absolventu rudens talka 2018