RSU Absolventu asociācijas desmitgades svinības


LU Absolventu diena 2019

Kluba biedru kopsapulce

Atklātā lekcija "Iedomātās un īstās slimības"

LU studentu un absolventu rudens talka 2018