Latvijas Universitātes Absolventu kluba izveidošanas ideja 2015. gada pavasarī radās mums – domubiedru kopai – dažādu LU fakultāšu absolventiem un studentiem, kas studiju laikā bija un joprojām ir aktīvi studentu orgnizāciju dalībnieki. Mūs vienoja sajūta, ka LU diplomam piemīt ne tikai studijās iegūtās zināšanas, bet tam ir arī pievienotā vērtība – studijās iegūtie draugi, iepazītie studiju biedri, kontakti ar mācībspēkiem un ar LU vadību. Un, protams, mums bija pieredze būt sabiedriski aktīviem un iesaistīties. Tāpēc mēs izveidojām Latvijas Universitātes Absolventu klubu, lai absolventiem, kuriem ir ko teikt, un ir ko dot gan viens otram, gan LU, būtu iespēja to darīt.

Organizācija apvieno Latvijas Universitātes absolventus, kuri guvuši no studijām Universitātē, lai:

  1. Radītu un attīstītu vidi absolventu personības pilnveidei un izglītībai, informācijas un pieredzes apmaiņai, profesionālo un personīgo kontaktu veidošanai.

  2. Bagātinātu LU ar absolventu zināšanām, pieredzi un resursiem.

  3. Veicinātu LU attīstību un sekmētu tās virzību uz izcilību, paaugstinot LU diploma vērtību un sekmējot valsts izaugsmi kopumā.