Atbildīgais absolvents  Mārtiņš Brencis

Kas ir izdarīts?  2016. gada akadēmiskajā ballē Klubs kopā ar LU fondu organizēja ziedojumu piesaisti LU Botāniskā dārza Absolventu takai. 2017. gadā Klubs kopā ar LU fondu organizēja foto stūrīti LU absolventiem.

Kopā ar LU vadību un LU fondu kopīgi tika plānotas nākošās LU akadēmiskās balles. Aktīva Kluba pārstāvju dalība gada svinīgākajā LU saimes pasākumā sniedz Klubam atpazīstamību gan LU, gan sabiedrības vidū kopumā.