Izaugsme

Katra personiskā un kā organizācijai. Nepārtraukta augšana.

Mērķis – sasniegumi – jauns mērķis. Izglītība.

Atbalsts

Kluba biedri atbalsta viens otru savstarpēji un sniedz atbalstu Universitātei.

Atbildība

Katrs ir atbildīgs par savu rīcību un vārdiem. Atbildība gan kā kluba biedram, gan arī ārpus kluba.