Ja Tu esi absolvējis Latvijas Universitāti (LU), Tevi saista LU Absolventu kluba mērķi un Tu redzi gan savu ieguvumu, gan savu devumu to īstenošanā,

vai

ja Tu šobrīd vēl studē vai kādreiz esi studējis LU un vēlies palīdzēt LU Absolventu klubam ar savu darba sparu, aktivitāti un ieinteresētību, kļūsti par kluba biedru!

Ja neesi absolvējis Latvijas Universitāti, pirmo gadu Klubā būsi biedra kandidāts.

Kluba pamata biedram ir pienākums ievērot kluba statūtus un ētikas kodeksu, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus.
Biedra kandidātam ir pienākums ievērot kluba statūtus un ētikas kodeksu, pildīt biedru sapulces un valdes lēmumus, kā arī ar savu aktīvu līdzdarbību atbalstīt kluba mērķa sasniegšanu un uzdevumu realizēšanu.

Gan pamata biedram, gan biedra kandidātiem ir vēlams vismaz reizi gadā veikt biedra naudas samaksu pēc saviem ieskatiem.

BIEDRU REĢISTRĀCIJA
 


Rekvizīti biedra naudas iemaksai:

Latvijas Universitātes Absolventu klubs
Vienotais reģistrācijas numurs
40008243847
Bankas BIC kods
HABALV22
Konta numurs
LV22HABA0551041181262