Atbildīgā absolvente - Ariana Župika

Klubs sadarbībā ar LU fakultātēm sveica LU absolventus 2016.gada izlaidumā ar mērķi uzrunāt absolventus arī pēc studiju noslēguma palikt LU akadēmiskajā saimē un iesaistīties Klubā kā vietā, kur var turpināt darboties LU sabiedriskajā un akadēmiskajā dzīvē.

2017.gada rudenī Klubs sadarbībā ar LU organizēja Kluba identitātes suvenīru iepirkumu, lai katram nākamā izlaiduma LU absolventam pasniegtu kādu ar LU vai ar Klubu saistītu jauku un mīļu sīkumu, piemēram, piespraudi vai uzlīmi ar Kluba simboliku.