Atbildīgie absolventi : Mārtiņš Brencis, Mārtiņš Gills, Pēteris Jurčenko, Oskars Brikšis un Aija Brikše.
Iesaisties, ja esi arhitektūras, pilsētplānošanas, ainavu, mākslas vai vienkārši labas gaumes eksperts!

Absolventu taka ir iecerēta kā mūsu tikšanās vieta LU Botāniskajā dārzā, kas sastāvētu no dažādiem brīvi pieejamiem vides un labiekārtošanas objektiem (pati taka īpaši iekārtota celiņa veidā, soliņi, zviļņi, saules pulkstenis un zaļais teātris kā skatuve dažādiem pasākumiem). Ziedošanas kampaņas ietvaros Absolventu dienā un ar platformas ziedot.lu.lv starpniecību 2017. gada rudenī savākti nepilni astoņi tūkstoši euro Absolventu takas idejas īstenošanai.

Kluba pārstāvis Oskars Brikšis ir iekļauts LU Botāniskā dārza attīstības un mākslinieciskajā padomē, kas rūpēsies par vienotu šīs teritorijas vīziju. 2017. gada oktobra beigās noslēdzās LU Botāniskā dārza teritorijas plānojuma izstrāde, kur būs redzams precīzs takas izvietojums. Kopā ar LU fondu plānota Absolventu takas ziedošanas kampaņa (populāru absolventu publisks aicinājums ziedot takai un tikties Absolventu dienā).

Absolventu taka būs simbolisks 145 metrus garš ceļš, kas vīsies līdz šim dārzā neizmantotajā daļā, kur savulaik bijusi kokskola – teritorija, kur pirms daudziem gadiem eksperimentāli no sēklām izaudzēti dažādi koki un krūmi aklimatizācijai, lai pēc tam izplatītu visā dārza teritorijā. Dažādu apstākļu dēļ šie dažādie un atšķirīgie koki un krūmi šobrīd ir sakoncentrējušies biezoknī, kas nu būs caurejams kā Absolventu takas pirmā kārta – Ēnu dārzs

2019. gada 12. oktobrī LU Studentu un absolventu rudens talkas ietvaros tika atklāta Absolventu takas otrā kārta - par A/S Balticovo ziedojumu iegādātie krēsli.