Atbildīgie absolventi: Mārtiņš Brencis, Gunārs Elksnis, Rihards Blese un Kirils Solovjovs.
Iesaisties, ja Tev rūp studiju kvalitāte!

Kas ir izdarīts? 2016. gada Absolventu kluba domnīca sagatavoja Ceļa karti – ieteikumus Latvijas Universitātes izcilībai trijās jomās – starptautiskajā konkurētspējā, darba tirgū un zinātnē. Kluba pārstāvji vairākās tikšanās reizēs iepazīstināja LU Stratēģijas padomi ar Ceļa karti. Ceļa karte ir nosūtīta LU vadībai un visiem LU Senāta stratēģijas komisijas locekļiem. Par Ceļa kartes ieteikumiem Klubs kopš 2017. gada augusta reizi mēnesī tiekas ar LU atbildīgo departamentu vadītājiem.

Kas pašlaik notiek? Ir panākta vienošanās ar LU vadību, ka Kluba pārstāvji tiks iesaistīti studiju kvalitātes procesos – studiju programmu ideju un koncepciju izvērtēšanā, kā arī studiju regulējošo dokumentu izstrādē.

Domnīcas “LU ceļš uz izcilību” (2016) ceļa karte