Biedru reģistrācija

Biedru reģistrācijas anketa

Absolventa kontaktinformācija
Absolventa studiju dati
Absolventa nodarbošanās
Iesaiste Absolventu kluba darbībā
Apstiprinājums
Iesniedzot anketu es apstiprinu, ka esmu iepazinies ar LU Absolventu kluba normatīvajiem dokumentiem (statūtiem, ētikas kodeksu un privātuma politiku).