Jaunumi

LU Studentu padomes, LU Absolventu kluba un LU SP Starptautisko studentu kolēģijas rudens talka

LU Studentijas absolventu salidojuma atskats

LU Studentijas absolventu salidojums

Latvijas Universitātes Absolventu kluba 2022.gada plāns

A/S "Balticovo" un LU Absolventu kluba dāvinājums LU Botāniskajam dārzam

Latvijas Universitātes Absolventu kluba ceļamaize pārvaldības pārmaiņām augstskolā

Uzsākta iepirkuma procedūra tiltam pāri Kīleveina grāvim

Aizvadīta Rudens talka 2021

Rudens talka 2021