LU Absolventu klubs aicina visus LU absolventus piedalīties LU studiju kvalitātes pilnveidē un aizpildīt PricewaterhouseCoopers SIA pētnieku sagatavoto anketu. Jūsu atbildes LU izmantos projekta Latvijas Universitātes esošo studiju programmu satura, struktūras analīze un nozares cilvēkresursu attīstības vajadzību un nepieciešamo prasmju izpēte studiju programmu satura pilnveidei ietvaros. 

Anketa pieejama šeit: https://pwc.qualtrics.com/jfe/form/SV_1SxHePAFWuiTTyR

Dalīties