Latvijas Universitātē pašreiz norisinās darbs pie jaunās Latvijas Universitātes Attīstības stratēģijas izstrādes laika posmam no 2021. līdz 2027. gadam.

Līdz ar to aicinām ikvienu Latvijas Universitātes studentu, darbinieku, absolventu iesaistīties, lai paustu savu viedokli par universitātes attīstības virzieniem un iespējām. Aicinām atrast piecpadsmit minūtes, lai aizpildītu šo aptauju: https://forms.gle/e6wYaCKGmcMTzEoQ6. Jūsu sniegtās atbildes būs vērtīgs ieguldījums, lai Latvijas Universitāte kļūtu par vienu no mūsdienīgākajiem universitāšu akadēmiskajiem centriem Ziemeļeiropā.

Aicinām aptauju aizpildīt līdz 2021.gada 31.martam!

Dalīties