Pagājušā gada 25. septembrī norisinājās Latvijas Universitātes Jauno tehnoloģiju un inovāciju diena, kur viena no pasākuma daļām bija Ideju laboratorija, kur vairākām studentu grupām tika dota iespēja ģenerēt idejas un to inovatīvus risinājumus dažādiem rīkiem, kas uzlabotu Universitātes procesu attīstību.

Četras no sešām komandām saņēma iespēju turpināt strādāt pie šo ideju attīstības Ideju laboratorijas turpinājuma programmā – pavisam nesen, 16. martā, komandas sniedza vērtēšanas komisijai atskaiti par to, kas ir paveikts, un kas vēl jāizstrādā.

Komandām ir dots konkrēts laika posms, kurā jāiekļaujas, lai attīstītu idejas – tās ir saņēmušas programmas pagarinājumu par 2 – 3 mēnešiem, kas nozīmē, ka gala produkti būs manāmi vasaras sākumā, kad programma būs noslēgusies. Ideju realizēšanā primārais atbalsts, ko komandas gūst, protams, ir savi mentori jeb eksperti konkrētās jomās, kas palīdz ne tikai ideju ģenerēšanā, bet arī atbalsta ideju izstādes procesā. Otrs atbalsts – inovāciju grantu stipendijas, kas ir kā dzinējspēks studentu motivācijas noturēšanai.

Ideju realizēšana noris pie šādiem rīkiem:

  • studiju digitalizācijas rīks jeb “LU E-help”;
  • C daļas kursa “Klimata pārmaiņas” izstrāde;
  • LU digitālās kartes izstrāde;
  • telpu rezervēšanas sistēmas izveide

Studentiem darbs Ideju laboratorijas programmā dod papildus zināšanas par dažādiem procesiem un ideju attīstību plašajā “inovāciju pasaulē”. Tas studentus liek domāt trīs soļus uz priekšu, apzināties potenciālos riskus, ieguvumus un citus faktorus, kas palīdzēs idejai tapt par reālu produktu. Papildus tam – students iegūst pieredzi - gan pozitīvu, gan negatīvu -, uzklausa konstruktīvu kritiku un attīsta radošo domāšanu, kas palīdzēs konkrētās karjeras izvēles veikšanā.

Pasākums tiek līdzfinansēts no  Latvijas Universitātes ERAF projekta Nr.1.1.1.3/18/A/007 “Latvijas Universitātes inovāciju granti studentiem”

Dalīties